verduurzaming

Een maatwerkpakket voor dienstverlening rondom de verduurzaming van uw VvE

We vinden samen een antwoord op kenmerkende vragen:

  • Waar zijn we?
  • Waar willen we naartoe?
  • Hoe komen we daar?
  • Wat kost dat?
  • Wie levert wat?

De energietransitie en verduurzaming vragen steeds meer expertise.  

VvE’s hebben veel op hun bord liggen als het gaat om keuzes voor verduurzaming; isolatiemaatregelen, eigen opwekking van energie of maatregelen om het gasgebruik tegen te gaan.

Voor de VvE kent de weg in het woud van mogelijkheden en we begeleiden Vereniging van Eigenaren (VvE) in het totale proces.

We ondersteunen het bestuur en de beheerders stap voor stap. We helpen met de communicatie met alle betrokken en stellen meerjarenplanningen op. We adviseren bij de keuze voor de juiste materialen en leveranciers en begeleiden de financiën, subsidies en juiste vergunningen.

Presentatie
Duurzaamheidsscan
Financiën
Procesbegeleiding

Presentatie

U wilt weten wat er ‘te koop’ is op het gebied van verduurzaming. Wat zijn de mogelijkheden, trends en ontwikkelingen om binnen uw VvE zelf stroom op te wekken en op te slaan, zodat u energie en warmte kunt gebruiken wanneer u het nodig heeft?

Wanneer is het financieel haalbaar om zelfvoorzienend te worden op het gebied van energiebeheer? En wat kunnen we nu al doen op het gebied van besparingen en verspilling?

Voor de VvE verzorgt hierover webinars en presentaties voor de VvE vergadering.

verduurzaming

Duurzaamheidsscan

De klimaattransitie is een langdurig proces. Verbeter de wereld en begin bij jezelf, in dit geval uw wooncomplex. De scan geeft inzicht in de factoren die kunnen bijdragen aan de verbetering van uw leefomgeving. In 6 stappen beantwoorden we vragen over de mogelijke verduurzaming en de invloed op de service- en energiekosten van uw VvE.

Meer informatie
Duurzaamheidsscan

Financiën

Op de meest onverwachte momenten komen subsidies, fondsen en nieuwe financierings­mogelijkheden beschikbaar of worden juist opgeheven. Dit gaat vrijwel altijd gepaard met wijzigingen in wetgeving, verplichtingen en vergunningsaanvragen. Zo heeft bijvoorbeeld de hoogte van het energielabel invloed op de mogelijkheid van hypotheekverstrekking. Voor de VvE weet de weg in de wirwar van maatregelen en brengt u tijdig op de hoogte van veranderingen en aanpassingen.

Ik wil advies

Procesbegeleiding

Voor de VvE ondersteunt de VvE bij een effectieve communicatie, waarmee we de gemeenschapszin bevorderen en besluitvorming kunnen versnellen. Transparantie en voorspelbaarheid in de procesgang biedt draagvlak voor voorgenomen maatregelen. Door inzicht te bieden in besparingen versus investeringen krijgen de leden inzicht in de economische voordelen, ook op langere termijn.

Ik wil advies