Duurzaamheidsscan

De klimaattransitie is een langdurig proces. Verbeter de wereld en begin bij jezelf, in dit geval uw wooncomplex. De scan geeft inzicht in de factoren die kunnen bijdragen aan de verbetering van uw leefomgeving. In 6 stappen beantwoorden we vragen over de mogelijke verduurzaming en de invloed op de service- en energiekosten van uw VvE. 

Beoordeling wooncomplex

 • Evaluatie energieverbruik
 • Achtergrond Energiebel
 • Verbeterpunten
 • Potentieel hernieuwbare energiebronnen

Onderhoud

 • Hoe staat het onderhoud ervoor?
 • Welke kosten en investeringen moeten worden gemaakt
 • Met welke maatregelen kunnen kostenverlagingen worden gerealiseerd?

Energieadvies

 • Identificatie energiebesparende maatregelen
 • Verspilling en warmteverlies voorkomen
 • Energie-efficiëntie verbeteren
 • Installatie van energiezuinige apparaten en systemen

Procesbegeleiding

 • Voorlichting en communicatie
 • Financiering en subsidies
 • Op weg naar betaalbare verduurzaming

Duurzaam MJOP

MeerJarenOnderhoudsPlan

 • Verbetering aanpak en invulling onderhoudsprojecten
 • Duurzame materialen, gevelisolatie, enzovoorts

Stappenplan Verduurzaming

 • Transparante en geïnformeerde besluitvorming
 • Inzicht in potentiële besparing en impact op servicekosten
 • Impact op de leefomgeving
Informatiepakket aanvragen