Dynamisch Energie Management­systeem

Het Dynamische Energie Managementsysteem (EMS) is het hart van de slimme energiehub. Het EMS regelt de balans tussen de opwekking, opslagcapaciteit en het gebruik, waarbij de capaciteit wordt verdeeld over de gebruikers. In principe vindt de totale energieverdeling plaats achter de meter, dus zonder teruggave aan het vaste net.

De besturingsunit zorgt voor een stabiele stroomvoorziening en houdt rekening met weersvoorspellingen, verwachte vraag en opslagcapaciteit. De regelunit monitort de prestaties van het systeem en lost verschillen tussen vraag en aanbod efficiënt en kosteneffectief op. Op piekuren – wanneer externe tarieven het hoogst zijn – kan overwogen worden om energie terug te leveren aan het vaste net.