VvE-bestuurders

Als VvE-bestuurders stap voor stap naar duurzame oplossingen voor uw VvE, bij neutrale bijdragen

Voordelen voor VvE-bestuurders
 • Inzicht in opwekkingsopties: zonnepanelen, warmtepomp, windkracht, dynamische contracten
 • Tijdig voldoen aan (milieu)wet- en regelgeving
 • Financieel inzicht
Contact
Wanneer is een Dynamisch Energie Managementsysteem (EMS )mogelijk?

De beste resultaten voor verduurzaming met neutrale woonlasten realiseren we bij:

 • Wooncomplexen met 12 of meer appartementseigenaren
 • Hoogte van 2-7 woonlagen en een plat dak
 • Energielabel C, D, E of F

Het takenpakket van VvE-bestuurders is al complex genoeg 

De complexiteit van de taken van een VvE-bestuur neemt toe naarmate de roep om verduurzaming en/of lagere woonlasten vanuit de Vereniging van Eigenaren (VvE) luider wordt. En dat is de laatste tijd zeker het geval. Voor de VvE wil graag een substantiële bijdrage leveren aan de verduurzamingsslag van uw wooncomplex op het gebied van het lokaal opwekken en opslaan van duurzame energie en deze te delen met alle gebruikers in een eigen circulair netwerk.

Verduurzamings­advies, van presentatie tot installatie 

Het bestuur van een VvE wordt gekozen door de appartementseigenaren van een wooncomplex. Vaak is de bestuurder ook bewoner. Of het bestuur nu uit 1 of meerdere leden bestaat, er liggen nogal wat verantwoordelijken op het bord. Belangrijk is dat het bestuur ervoor zorgt dat alle bewoners (eigenaars en huurders) zich aan de regels, reglementen en de gemaakte afspraken houden. Dat maakt de taak van bestuurder van een VvE zeker niet eenvoudig, ook al wordt de uitvoering in veel gevallen overgelaten aan een VvE-beheerder.

VvE-bestuurders

Het laatste decennium is daar een vakgebied bijgekomen: de verduurzamingsslag. Een duidelijke behoefte, maar het is een lastig proces om alle vragen in kaart te brengen. Het is nogal een stap, van ieder appartement een eigen aansluiting voor de nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit en digitalisering) naar een scala van gezamenlijke beweegredenen en oplossingen om te verduurzamen. Het bestuur van de VvE heeft steeds meer expertise nodig op het gebied van besparingen en isolatiemaatregelen totdat (rigoreuze) stappen gezet worden naar eigen, lokale opwekking van stroom. En nu wordt er ook nog opslag en verdeling van energie aan toegevoegd. Om maar te zwijgen over de vele subsidiepotjes en wettelijke verplichtingen.

VvE-bestuurders

Voor de VvE adviseert en begeleidt, de VvE blijft aan het stuur

Voor de VvE is een zelfstandig adviseur, die u, namens en voor de bewoners, in alle fasen van een verduurzamingsproces begeleidt.

Met een Duurzaamheidsscan bepalen we de status van het gebouw en evalueren het energiegebruik.

We identificeren de verbeterpunten (isolatie, verspilling, besparingen) en potentieel voor eigen energie-opwekking (zonnepanelen, windturbines).

Wat zijn de consequenties van een hoger energielabel voor de waarde van de appartementen

Welke invloed heeft verduurzaming op het budget voor onderhoud, reparatie en verbeteringen en wat zijn de voordelen op het gebied van gezondheid, wooncomfort of financiële lasten.

Voor het inhalen van een kennisachterstand verzorgen we waar nodig presentaties en webinars.

VvE-bestuurders

Kortom we leveren een energie-advies op maat voor uw VvE, waarbij u op elk moment weloverwogen verbeter- en bespaaropties kunt voorleggen aan de VvE-vergadering. Ons doel is om het totaal aan maatregelen budgetneutraal en veilig uit te kunnen voeren.

Presentatiehulp

VvE-bestuurders

De energietransitie is een ingewikkelde materie, op veel gebieden. Voor de VvE helpt bestuurders en beheerders met heldere uitleg in alle fases van het communicatieproces, waaronder de VvE-vergadering. Daarvoor bieden we live presentaties, maar ook webinars. 

VvE-bestuurders

Stappenplan verduurzaming

De transformatie van een VvE naar een duurzaam geheel vraagt om zorgvuldige planning en uitvoering. Onze duurzaamheidsscan onderzoekt de essentiële stappen van dit proces en benadrukt het belang van beoordeling van gebouwen, effectieve communicatie, financiële berekeningen en het uiteindelijke stemproces. Door dit stappenplan te volgen, kunnen VvE's succesvol overstappen naar een duurzamere toekomst.

 • Gebouwbeoordeling

  De eerste stap naar duurzaamheid is het uitvoeren van een uitgebreide beoordeling van het gebouw. Deze beoordeling moet een evaluatie omvatten van het huidige energieverbruik, het identificeren van verbeterpunten en het bepalen van het potentieel voor hernieuwbare energiebronnen. Door het energieprofiel van het gebouw te begrijpen, kan de VvE een gericht plan ontwikkelen om het energieverbruik te verminderen en duurzaam te werk te gaan.

  Uit de beoordeling kan bijvoorbeeld blijken dat de isolatie van het gebouw onvoldoende is, wat leidt tot aanzienlijk warmteverlies. Door dit probleem aan te pakken door middel van isolatie-upgrades, kan de VvE energieverspilling verminderen en de stookkosten verlagen.

 • Effectieve communicatie

  Zodra de beoordeling van het gebouw is voltooid, wordt effectieve communicatie cruciaal. De VvE moet met alle leden in gesprek gaan, zodat zij het belang van duurzaamheid en de voorgestelde veranderingen begrijpen. Regelmatige bijeenkomsten, nieuwsbrieven en online platforms kunnen worden gebruikt om informatie te verspreiden en actieve deelname aan te moedigen.

  Het organiseren van workshops of seminars over duurzaam leven kan leden bijvoorbeeld informeren over de voordelen van energiezuinige apparaten, waterbesparing en afvalbeheer. Door gemeenschapszin en gedeelde verantwoordelijkheid te bevorderen kan de VvE draagvlak creëren voor duurzame initiatieven.

  stappenplan verduurzaming verfijnt
 • Financiële berekeningen

  Duurzaamheidsinitiatieven vergen vaak financiële investeringen. Daarom is het essentieel om grondige financiële berekeningen uit te voeren om de haalbaarheid van voorgestelde wijzigingen te bepalen. Deze berekeningen dienen rekening te houden met de kosten van het implementeren van duurzame maatregelen, mogelijke besparingen in energieverbruik en de impact op servicekosten.

  Het installeren van zonnepanelen kan bijvoorbeeld een initiële investering vergen, maar de besparingen op de elektriciteitsrekening op lange termijn kunnen deze kosten compenseren. Door deze financiële berekeningen aan de leden te presenteren, kan de VvE de economische voordelen van duurzaamheid aantonen en zorgen over verhoogde servicekosten wegnemen.

 • Stemproces:

  Duurzaamheidsinitiatieven vergen vaak financiële investeringen. Daarom is het essentieel om grondige financiële berekeningen uit te voeren om de haalbaarheid van voorgestelde wijzigingen te bepalen. Deze berekeningen dienen rekening te houden met de kosten van het implementeren van duurzame maatregelen, mogelijke besparingen in energieverbruik en de impact op servicekosten.

  Het installeren van zonnepanelen kan bijvoorbeeld een initiële investering vergen, maar de besparingen op de elektriciteitsrekening op lange termijn kunnen deze kosten compenseren. Door deze financiële berekeningen aan de leden te presenteren, kan de VvE de economische voordelen van duurzaamheid aantonen en zorgen over verhoogde servicekosten wegnemen.

Veelgestelde vragen

 • Hoe overtuigen we alle leden binnen de vereniging van eigenaren van het nut van deze smartgrid oplossing?

  U moet niet proberen om ze te overtuigen. Als bestuur moet u proberen alle leden te voorzien van voldoende duidelijke informatie zodat ze zelf tot de conclusie komen dat dit de juiste keuze is. Dit kunt u het beste doen door alle stappen van ons proces te volgen (klikbare link naar dit stuk van de website). Dit betekend eerst een duurzaamheidsscan en daarna als iedereen snapt dat verduurzaming niet duurder hoeft te zijn maar wel beter is zal de volgende stap van proces begeleiding plaatsvinden. Zo komen we tot de juiste oplossing voor uw vve wat die ook is want elk gebouw is anders en dus ook elke oplossing.

 • Kunnen we zowel stroom opwekken voor de algemene ruimte als leveren aan de vve bewoners zonder aan het stroomnet te leveren?

  Ja met onze smartgrid oplossing kunt u zowel stroom opwekken voor de algemene ruimte en voor alle bewoners. Elke seconde wordt er dan gekeken hoeveel stroom een woning of de algemene ruimte verbruikt en alleen dat wordt er dan geleverd. De rest gaat in de gezamenlijke batterij en kan later weer gebruikt worden. Zo gaat er niks naar het stroomnet en houdt de stroom waarde en belast u niet het stroomnet van Nederland onnodig.