Technische unit

De elektrische systemen moeten aan de hoogst mogelijke eisen voldoen op het gebied van (brand)veiligheid, maar bij de plaatsing toetsen we ook aan de hoogste eisen op bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch gebied, inclusief beheer en onderhoud.

Omdat het systeem ook de opwekking, opslag en verbruik monitort, zullen we vooraf een nauwkeurige analyse maken voor uw ICT-omgeving. Het spreekt vanzelf dat dit dashboard goed beveiligd moet zijn.

Werken met elektriciteit en batterijen is niet ongevaarlijk. Voor de VvE zorgt voor een veilige installatie van de opwekkings-, opslag- en distributiesystemen.

Denk daarbij aan plaatsing van de batterijen en omvormers in een aparte unit op het dak, bewaakte ruimtes voor de besturingssystemen en zorgvuldige aarding van alle doorvoeren en aansluitingen.